Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

jatonieja
jatonieja
Reposted frompanimruk panimruk viapareidolie pareidolie
jatonieja
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
3659 1d2c 390
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viacorvax corvax
jatonieja
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viacountingme countingme
jatonieja
1236 c8c7 390
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromlittlefool littlefool viacountingme countingme
jatonieja
7634 4b7f 390
jatonieja
3428 0c94 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaumierajstad umierajstad

October 04 2018

jatonieja
5473 4270
Reposted fromfungi fungi viamole-w-filizance mole-w-filizance
jatonieja
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
jatonieja
jatonieja

May 02 2018

jatonieja
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapareidolie pareidolie
jatonieja
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
jatonieja
9697 023a 390
jatonieja
3265 649b 390
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
jatonieja
jatonieja
3953 057a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
jatonieja
7721 a327 390
Reposted fromtrue-love true-love viascorpix scorpix

March 20 2018

jatonieja
7442 d6aa 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl