Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

jatonieja
9697 023a 390
jatonieja
3265 649b 390
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
jatonieja
jatonieja
3953 057a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
jatonieja
7721 a327 390
Reposted fromtrue-love true-love viascorpix scorpix

March 20 2018

jatonieja
7442 d6aa 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viascorpix scorpix
jatonieja

December 01 2017

jatonieja
8228 63a8 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
jatonieja
4031 384d 390
fot. Nester Formentera
Reposted fromvigil vigil viajointskurwysyn jointskurwysyn
jatonieja
Nie wiem czy potrafiłbym związać się z kimś, dla kogo bliskość była uprzednio czymś normalnym i powszechnie dostępnym. Mogę przypuszczać, że moje zachowania byłyby dziwne i pytające i krępujące. Dlatego wolałbym uczyć się tego wszystkiego przy kimś równie osamotnionym i dzikim.
jatonieja
2004 8f3f 390
jatonieja
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
jatonieja
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viascorpix scorpix
jatonieja
Leczył ją.Każdego dnia.Systematycznie.Skrupulatnie.Z marzeń. Z naiwności. Z miłości. Z szans. Przeżyła.Wyzdrowiała. Ocknęła się. Jest szczęśliwa.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
jatonieja
1367 21e8 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viarhubarbrr rhubarbrr
jatonieja
Beksiński, fotografia (lata 50-te)
Reposted frommarfi marfi viarhubarbrr rhubarbrr
jatonieja
0029 4480 390
Reposted fromkatsiu katsiu viascorpix scorpix
3030 c878 390

M. Hłasko

September 17 2017

jatonieja
9006 17dd
Hurricane Irma, Miami.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
jatonieja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl