Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

7884 001f 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon viascorpix scorpix
1886 0050 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
7201 2fec 390
Reposted fromakish akish viascorpix scorpix
jatonieja
5177 2418
Reposted fromdecepcion decepcion viascorpix scorpix
jatonieja
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
jatonieja
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaszarakoszula szarakoszula

March 31 2019

jatonieja
jatonieja
Reposted frompanimruk panimruk viapareidolie pareidolie
jatonieja
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
3659 1d2c 390
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viacorvax corvax
jatonieja
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viacountingme countingme
jatonieja
1236 c8c7 390
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromlittlefool littlefool viacountingme countingme
jatonieja
7634 4b7f 390
jatonieja
3428 0c94 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaumierajstad umierajstad

October 04 2018

jatonieja
5473 4270
Reposted fromfungi fungi viamole-w-filizance mole-w-filizance
jatonieja
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
jatonieja
jatonieja

May 02 2018

jatonieja
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapareidolie pareidolie
jatonieja
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl