Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

6917 572c 390

unboxingearth:

Castle on an island in Ireland

Reposted frombwana bwana viacorvax corvax

March 20 2017

5730 7b62 390

July 01 2015

jatonieja
9864 f4b2 390
Reposted fromsadystka sadystka viainsanedreamer insanedreamer
jatonieja

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
jatonieja
5252 d257 390
Reposted fromikari ikari viajedziemydoraju jedziemydoraju
jatonieja
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
jatonieja
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted frommaybelater maybelater viaspalonyteatr spalonyteatr

June 21 2015

jatonieja
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
Reposted fromunr-eal unr-eal viarhubarbrr rhubarbrr
jatonieja
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
7890 0a29 390
jatonieja
4651 feb5 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
jatonieja
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viadol-blathanna dol-blathanna
jatonieja
Reposted frompanimruk panimruk viadziubek dziubek
jatonieja
6024 754f 390
Sad R2 is sad.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadomitrz domitrz
jatonieja
8935 71bd 390
Reposted fromrol rol viarabarbarowy rabarbarowy
jatonieja
0335 c2ca 390
Reposted fromelczi elczi viarabarbarowy rabarbarowy
jatonieja
Nigdy nie zgodziła się przyjść do jego mieszkania, nigdy nie był z nią na żadnym spacerze, nigdy w kinie i nigdy w restauracji. Podobnie jak nigdy nie odważyli się pokazać razem światu. Nigdy też nie przyjęła od niego kwiatów. Dotykała z czułością tych, które jej darował, wąchała je i przytulała do siebie, ale nigdy tak naprawdę ich nie przyjęła. I tak naprawdę nigdy nie była jego kobietą. Przynosiła tylko w papierowych torebkach zamówione przez niego croissanty i tak - przy okazji - zatrzymywała się w jego życiu. Na chwilę. Jak pomiędzy stacjami.
— J. L. Wiśniewski, Bikini

June 17 2015

Reposted frommurmur murmur viakanusia kanusia
jatonieja
Reposted fromkanusia kanusia viaurbanart urbanart
jatonieja
Street art in Leipzig.
Reposted fromArchimedes Archimedes viaurbanart urbanart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl